Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7623 Pécs, Mezőszél utca 1. * 72/314-012 * varoskozponti@varoskozponti.hu


2013. február 14., csütörtök

Új Pedagógiai Szemle 2012/ 9-10 - tartalom

Báthory Zoltán Emlékkonferencia
 • Kádárné Fülöp Edit: Csillagórák. Az IEA és a PISA Magyarországra jön - Báthory Zoltán emlékére
 • Horváth Zsuzsanna: Maratoni reform - újraolvasva
 • Vass Vilmos: A különbségek világa, avagy van új a NAT alatt?
 • Ollé János: egyensúly és harmónia Báthory Zoltán didaktikájában
 • Falus Iván: Hozzáadott remény
 • Bognárné Kocsis Judit: A pedagógiai értékelés tervezésének egy lehetséges útja a felsőoktatásban
 • Lükő István: A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje egy volt tanítvány nézőpontjából
 • Czakó Kálmán: A szabadságra nevelés mint nevelési cél
 • Fükéné Walter Mária: A fizika megszelídítése - tantervfejlesztés a "hozzáadott remény" nyomán. Báthory Zoltán emlékére
Tanulmányok
 •  Koltai Zsuzsa: Innováció a múzeumpedagógiai elméletben és gyakorlatban
 • Becze Orsolya: A külső vezérlésű innovációs kezdeményezések szerepe a közoktatás reformjában
 • Albert-Lőrincz Márton: A demokratikus iskola kultúraátadó szerepe
 • Bekéné Zelencz Katalin: A tanulási motiváció kialakulását segítő pedagógus attitűdök
 • Bíró Gábor: gondolatok az innovációról. Egy gyermekcentrikus óravezetési stratégia- a Lions Quest módszer
 • Koller Lászlóné - Koller Boglárka: Centralizáció vs. decentralizáció? Tankönyvpolitika a német nyelvű uniós tagállamokban
 • Burián Miklós: A motiváció fogalmának újabb megközelítése
Neveléstörténet
 •  Éles Csaba: a progresszív polgárság pedagóguseszménye. A pozitív éthosz hosszú reneszánsza
 • Kereszty Orsolya: A nők szerepeinek tematizálása a Nő és a Társadalom című folyóiratban (1907-1913)
 • Komjáthy Zsuzsanna: A magyar óvodatörténet nyilvántartott szakmai folyóiratainak gyermek- és ifjúságképe a 19. századtól napjainkig
 • Kerekesné Horváth Ilona: A gazdasági, pénzügyi, vállalkozói ismerete oktatásának története és időszerű kérdései
Cseppben volt a tenger... Majzik Lászlóné
 • Schüttler Tamás: Pályakép egy pedagógiai írástudóról
 • Hunyady Györgyné: A nevelési eredményvizsgálat Majzik Lászlóné munkáiban
 • Szekszárdi Júlia: Egy inspiráló örökség: jelen lenni a nevelésben
 Könyvjelző

 • Főhajtás egy kivételes mester előtt (Sávoly Mária)
 • Visszatekintés az iskolákra - térben és időben (Cserti csapó Tibor)
 • Amire nagy szükségünk van... (Bontovics Balázs)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.