Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7623 Pécs, Mezőszél utca 1. * 72/314-012 * varoskozponti@varoskozponti.hu


2008. december 8., hétfő

Egy könyvtár felépítése
1. Szépirodalmi rész

E részlegünk hármas felosztású. Külön csoportba kerültek a tantervek által előírt kötelező és ajánlott olvasmányok. Másik csoportot képeznek a szórakoztató jellegű, ifjúsági irodalmi művek. Továbbá összerendeztünk egy részt a klasszikus irodalmi alkotásokból is .

2. Kézikönyvtári rész

Egy oszlopsorba rendezve helyeztük el a csak helyben használható kézikönyveinket. Teljes sorozatú Révai Nagylexikonunk van, jól használható történelmi és irodalmi témájú enciklopédikus munkákat is talál itt az olvasó. A Magyar nyelv értelmező kéziszótára mellett többek közt a Szinonima szótár, Idegen szavak szótára, valamint az Idegen nevek kiejtési szótára kaptak helyet. Itt találhatók az iskolánkban tanított nyelvek kis- és középszótárai is. Gyermeklexikonokból és gyermekenciklopédiákból szintén bő a választék .

3. Szakirodalmi rész

A szakirodalmi részt felosztását táblácskák, belső mutatók jelzik. A könyvek elrendezése az Egyetemes Tizedes Osztályozást követi. Kiemelt példányszámúak az iskolánkban tagozatot képező zene, néptánc és angol nyelv könyvei. Angol nyelven könnyített olvasmányok is fellelhetők, több fokozatban.

4. Számítógéppark

Mind a gyermekek, mind a pedagógusok két rendelkezésre álló számítógépen (előre bejegyzett sorrend szerint) böngészhetnek az interneten, készíthenek szöveges dokumentumokat, vagy gyakorolhatják az elektronikus katalógusban való keresést.

5. Folyóiratolvasó

Folyóiratrendelésünkkel egyaránt igyekszünk kiszolgálni a kollégák szakmai igényeit és a gyermekek érdeklődését. Szűkös anyagi kereteink mellett folyamatosan járatjuk a Szivárvány Heted 7 Határon című gyermekújságot, a Tanítót, az Új Pedagógiai Szemle című lapot; szaktanároknak a Rubicont, természettudományos területen az Abacust rendeljük. Érdekességképpen rendelkezünk néhány idegen nyelvű folyóiratpéldánnyal is.

6. Gyermekirodalmi rész

Kisiskolás látogatóinkat sok érdekes, színes-képes mesekönyvvel, számos híres gyermektörténettel várjuk. Kisebb részt különítettünk el a gyermekversek számára.

7. Tankönyvi részleg

A minisztériumi rendeletnek megfelelően nagy mennyiségű kölcsönözhető tankönyvvel rendelkezünk. E részlegbe tartoznak a tanári segédkönyvek és az éppen nem használt tankönyvcsaládok mintapéldányai is.

8. Kölcsönző részleg

A kölcsönzés a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer segítségével, számítógépes felületen és rögzítéssel történik. Erről bővebben a Könyvtárhasználati szabályzatunkban olvashat.

9. Tantermi rész

Itt zajlik a könyvtárhasználati ismeret tanítása, ami modul kerettantervünk része. Alsó tagozaton félévente két foglalkozást tartunk, felső tagozaton a magyar nyelv és kommunikáció órákhoz kapcsoltan évente egy-egy órát, irodalom és történelem órákhoz kapcsoltan pedig igény szerinti az óraszám.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.